FFC пропонує міжнародні та вітчизняні франшизи різних сфер бізнесу

Розробка договорів франшизи

Основний документ угоди при купівлі франшизи – це договір комерційної концесії, який координує співпрацю за системою франчайзингу. Найчастіше покупка франшизи супроводжується іншими договорами, що регламентують основні процеси взаємодії у франчайзингової мережі. Продати франшизу без даних договорів – значить наразити свій бізнес на серйозну небезпеку з боку недобросовісних конкурентів. Експерти FFC, у залежності від галузі, розмірів бізнесу, специфіки діяльності Франчайзера, коригують склад пакету договорів.
Найбільш поширеними договорами, які супроводжують операцію купівлі-продажу франшизи, є:

  • Ліцензійний (субліцензійний) договір, за яким передаються права на використання Торговельної Марки (ТМ, Товарний знак). Цей договір іноді може оформлятися окремим документом. Однак, положення даного договору можуть включатися в договір Комерційної Концесії.
  • Договір Комерційної Концесії – це документ, згідно якого Франчайзер надає Франчайзі комплекс необхідних прав по використанню бізнес-моделі, технологій, Торгової Марки Франчайзера.
  • Договір поставки – регламентує умови поставки обладнання, матеріалів та ін., що централізовано закуповуються у Франчайзера.
  • Договір комісії – використовується при поставці товарів на комісію.
  • Договір на надання послуг – регламентує умови надання додаткових послуг Франчайзером: маркетинг і реклама, юридичні та фінансові послуги, безпеку франчайзингового об’єкта тощо.
  • Договір лізингу (оренди) обладнання – необхідний при передачі в оренду або лізинг виробничого обладнання, що належить Франчайзеру.
  • Договір про матеріальну відповідальність – як правило, застосовується в давальницьких схемах, при комісійній схемі товарних операцій, у відносинах з матеріально відповідальними категоріями персоналу.
  • Договір конфіденційності – використовується при передачі Франчайзі Ноу-Хау, технологій, методик, рецептур.
  • Договір з акредитованими постачальниками – розробляється з урахуванням забезпечення централізованих поставок на множинні об’єкти франчайзингової мережі, які представлені незалежними суб’єктами господарювання.
  • Договір з персоналом – документ, що забезпечує захист Франчайзі від протиправних дій з боку найманого персоналу. Носить рекомендаційний характер.

Найчастіше пакет договорів підписується між Франчайзером і Франчайзі на кілька років, тому зміст цих договорів має бути ретельно підготовленим. Успішна франчайзингова структура складається з чотиристороннього партнерства між Франчайзером, Франчайзі, іншими Франчайзі в мережі і споживачем. Ці відносини експерти FFC ретельно і детально викладають в договорах, формуючи повний пакет необхідних договорів, захищаючи права всіх сторін, формуючи механізм, завдяки якому Франчайзер може контролювати стандарти роботи всієї франчайзингової мережі.

Орієнтовний термін надання послуги експертами Franchising Full Cycle (FFC) – 10-15 днів.

Потрібна допомога?

FFC пропонує міжнародні та вітчизняні франшизи різних сфер бізнесу

ЯК ПРАВИЛЬНО ВИБРАТИ ФРАНШИЗУ?

ЯК ПРАВИЛЬНО ВИБРАТИ ФРАНШИЗУ?

Отримати методичний посібник безкоштовно.