FFC пропонує міжнародні та вітчизняні франшизи різних сфер бізнесу

Розробка фінансової моделі франшизи

У фінансовій моделі традиційно розраховуються: повний обсяг інвестицій для запуску франчайзингового об’єкта, термін окупності проекту та планові показники прибутковості бізнесу. Всі розрахунки реальні і ґрунтуються на фактичних показниках бізнесу Франчайзера. Фінансова модель, що розробляється експертами FFC, являється копією бізнесу Франчайзера із застосуванням коригуючих коефіцієнтів.

Основні дані, що використовуються при розрахунку інвестицій для відкриття об’єкту франшизи:

 • Реєстрація підприємства та організаційні питання.
 • Оренда нерухомості та послуги з її пошуку.
 • Проектні роботи.
 • Ремонтні роботи.
 • Брендінг франчайзингового об’єкта.
 • Закупівля обладнання та основних засобів (ОЗ).
 • Закупівля інвентарю (МЦБП).
 • Закупівля витратних матеріалів.
 • Закупівля та інсталяція облікової (CRM) системи.
 • Закупівля товару для подальшої реалізації.
 • Витрати на маркетинг і рекламу в анонсі відкриття нового об’єкту.
 • Витрати на пошук, найм, навчання, розвиток персоналу.
 • Інвестиції в оборотний капітал.

Операційні показники, на підставі яких розраховується прибутковість бізнесу Франчайзі:

 • Довгострокові інвестиційні витрати і потреби в оборотному капіталі.
 • Експлуатаційні, комунальні та господарські витрати.
 • Обсяг виробництва, продажу або надання послуг.
 • Асортимент продуктів або послуг, потенціал виробництва, продажу або надання послуг.
 • Коригувальні чинники (сезонність, лояльність клієнтів і т.д.).
 • Собівартість сировини і логістичні витрати.
 • Повсякденні витрати на здійснення діяльності.
 • Паушальний платіж і роялті, а також інші обов’язкові до сплати платежі.
 • Ціноутворення продуктів або послуг.
 • Дохід від продажу продуктів або послуг, а також інші надходження.
 • Організаційна структура франчайзингової точки, розрахунки необхідної кількості персоналу.
 • Заробітна плата персоналу.
 • Витрати на маркетинг і рекламу.
 • Витрати на дисконтно-бонусні програми.
 • Банківські витрати та еквайринг.
 • Збитки, списання, втрати.
 • Податки.

Фінансова модель франшизи – це фундамент презентації і основний інструмент продажу франшизи. Об’єктивні розрахунки призводять до 90% ймовірності підписання угоди. Експерти FFC створюють фінансову модель франшизи в формі калькулятора, що дозволяє моментально адаптувати модель, отримуючи реальні фінансові показники бізнесу з урахуванням власних активів Франчайзі, стартового коефіцієнту завантаження, регіональної специфіки, сезонності бізнесу тощо.

Орієнтовний термін надання послуги експертами Franchising Full Cycle (FFC) – 15-30 днів.

Потрібна допомога?

FFC пропонує міжнародні та вітчизняні франшизи різних сфер бізнесу

ЯК ПРАВИЛЬНО ВИБРАТИ ФРАНШИЗУ?

ЯК ПРАВИЛЬНО ВИБРАТИ ФРАНШИЗУ?

Отримати методичний посібник безкоштовно.