FFC пропонує міжнародні та вітчизняні франшизи різних сфер бізнесу

Аудит договорів при покупці франшизи

Найчастіше пакет договорів підписується між Франчайзером і Франчайзі на кілька років, тому зміст цих договорів має бути ретельно проаналізовано. Основний документ при покупці франшизи – це договір Комерційної Концесії, який супроводжується Ліцензійним договором . При покупці франшизи треба бути також готовим до підписання інших договорів, що регламентують основні процеси взаємодії у франчайзингової мережі. Успішна франчайзингова мережа складається з чотиристороннього партнерства між Франчайзером, Франчайзі, іншими Франчайзі в мережі та кінцевим споживачем. Саме ці юридичні відносини, експерти Franchising Full Cycle (FFC), ретельно і детально вивчають при супроводженні процесу купівлі франшизи.

Найбільш поширеними договорами, які супроводжують операцію купівлі-продажу франшизи, є:

  • Ліцензійний (субліцензійних) договір, за яким передаються права на використання Торговельної Марки (ТМ, Товарний знак). Цей договір іноді може оформлюватися окремим документом. Однак, положення даного договору можуть бути включеними в договір Комерційної Концесії.
  • Договір Комерційної Концесії – це документ, згідно якого Франчайзер надає Франчайзі комплекс необхідних прав по використанню бізнес-моделі, технологій, Торгової Марки Франчайзера.
  • Договір поставки – регламентує умови поставки обладнання, матеріалів та ін., що централізовано закуповуються у Франчайзера.
  • Договір комісії – використовується при поставці товарів на комісію.
  • Договір на надання послуг – регламентує умови надання додаткових послуг Франчайзером: маркетинг і реклама, юридичні та фінансові послуги, безпеку франчайзингового об’єкту тощо.
  • Договір лізингу (оренди) обладнання – необхідний при передачі в оренду або лізинг виробничого обладнання, що належить Франчайзеру.
  • Договір про матеріальну відповідальність – як правило, застосовується в давальницьких схемах, при комісійній схемі товарних операцій, у відносинах з матеріально відповідальними категоріями персоналу.
  • Договір конфіденційності – використовується при передачі Франчайзі Ноу-Хау, технологій, методик, рецептур.
  • Договір з акредитованими постачальниками – використовується для забезпечення централізованих поставок на множинні об’єкти франчайзингової мережі, які представлені незалежними суб’єктами господарювання.
  • Договір з персоналом – документ, що забезпечує захист Франчайзі від протиправних дій з боку найманого персоналу. Носить рекомендаційний характер.

Шаблонні і типові договори, що часто використовуються в подібних угодах, дають Франчайзеру необмежені права і знімають будь-які зобов’язання. Купівля франшизи без належної експертизи юридично-правової документації – це відсутність захисту бізнесу Франчайзі і механізму управління зобов’язаннями Франчайзера.

Орієнтовний термін надання послуги експертами Franchising Full Cycle (FFC) – 10-20 днів.

Потрібна допомога?

FFC пропонує міжнародні та вітчизняні франшизи різних сфер бізнесу

ЯК ПРАВИЛЬНО ВИБРАТИ ФРАНШИЗУ?

ЯК ПРАВИЛЬНО ВИБРАТИ ФРАНШИЗУ?

Отримати методичний посібник безкоштовно.