FFC пропонує міжнародні та вітчизняні франшизи різних сфер бізнесу

Аудит фінансової моделі франшизи

У фінансовій моделі франшизи, яку розглядає потенційний Франчайзі для покупки, обов’язково повинні бути відображені: повний обсяг інвестицій для запуску франчайзингового об’єкта, термін окупності проекту та планові показники прибутковості бізнесу. Експерти Franchising Full Cycle (FFC) нададуть допомогу Франчайзі в аудиті фінансової моделі та визначенні повноти і об’єктивності даних, що наведені в ній Франчайзером.

Основні фінансові витрати, які перевіряються при розрахунку обсягу інвестицій у відкриття об’єкта франшизи:

 • Оренда нерухомості та послуги з її пошуку.
 • Проектні та ремонтні роботи.
 • Оформлення та брендинг франчайзингового об’єкта згідно Бренд-Буку.
 • Закупівля обладнання та основних засобів.
 • Закупівля витратних матеріалів, інвентарю, малоцінних швидкозношуваних предметів (МШЛ).
 • Витрати на інсталяцію та користування облікової (CRM) системи.
 • Закупівля товару перед запуском франчайзингового об’єкта (в разі товарної франшизи).
 • Витрати на маркетинг і рекламу в анонсі відкриття франчайзингової точки.
 • Витрати на пошук, найм, навчання, розвиток персоналу.
 • Інвестиції в оборотний капітал.

Основні операційні показники, аудит яких дає можливість визначити об’єктивність розрахунків прибутковості бізнесу для Франчайзі:

 • Експлуатаційні, комунальні та господарські витрати з урахуванням сезонності.
 • Щомісячна виручка від продажів або надання послуг з відображенням середнього чеку та їх кількості, з урахуванням сезонності.
 • Деталізація виручки за товарними категоріями асортиментної матриці із вказанням частки в загальній виручці і розміром торговельної націнки (маржі).
 • Собівартість закупівлі продукції (послуг, сировини) і логістичні витрати при поставці (відвантаження).
 • Повсякденні витрати на здійснення діяльності.
 • Закупівля витратних матеріалів, інвентарю, МШЛ.
 • Паушальний платіж і роялті, а також інші обов’язкові до сплати суми.
 • Заробітна плата персоналу і система заохочень (преміювання, бонусування).
 • Прямі та супутні витрати на рекламу.
 • Витрати на програми лояльності та дисконтно-бонусні програми, їх частка в загальній структурі виручки.
 • Банківські витрати та еквайринг, їх частка в загальній структурі виручки.
 • Збитки, списання, втрати, псування, бій товару та їх розмір у загальній структурі виручки.
 • Податки, акцизні збори і т.д.

Економічні показники франшизи за обсягом та структурою інвестиційних та операційних витрат, отримані від Франчайзера і проаналізовані експертами Franchising Full Cycle (FFC), дають можливсть потенційному Франчайзі знизити до мінімального ризик втрати інвестицій . Повнота, деталізація та достовірність наданої інформації від Франчайзера, свідчить про його відкритість та готовності вести франчайзинговий бізнес з максимальним зануренням в процес і сприянням у розвитку бізнесу кожного Франчайзі.

Орієнтовний термін надання послуги експертами Franchising Full Cycle (FFC) – 10-20 днів.

Потрібна допомога?

FFC пропонує міжнародні та вітчизняні франшизи різних сфер бізнесу

ЯК ПРАВИЛЬНО ВИБРАТИ ФРАНШИЗУ?

ЯК ПРАВИЛЬНО ВИБРАТИ ФРАНШИЗУ?

Отримати методичний посібник безкоштовно.