FFC пропонує міжнародні та вітчизняні франшизи різних сфер бізнесу

Систематизація бізнес-процесів

Franchising Full Cycle (FFC) – перша компанія, яка на території країн СНД, запропонувала послугу з підготовки бізнесу до франчайзингу. Методика аналітичних і консультаційних дій з побудови бізнес-процесів у франчайзингу, зареєстрована як об’єкт авторського права FFC.

Систематизація бізнесу при розробці франшизи спрямована на побудову та стандартизацію всіх внутрішніх бізнес-процесів (у вигляді карти кожного процесу), що виникають у франчайзера при взаємодії з франчайзинговою мережею.

ЕтапОпис етапуВихідна документація
1Оцінка бізнесу на предмет готовності до тиражування по франшизі.Оцінка проводиться на підставі даних попередніх періодів роботи компанії і служить підставою для складання прогнозу перспективності майбутнього франчайзингового проекту в цілому.Звіт про виявлені проблеми і запропоновані кроки щодо їх усунення для підготовки компанії до створення франшизи.
2Консалтинг.Консалтингова підтримка і консультування в питаннях побудови, ведення та управління франчайзинговою діяльністю.Усне консультування.
3Вступний інструктаж.Ознайомча бесіда-пояснення суті майбутніх робіт і алгоритму взаємодії, спрямованих на розробку і створення якісної франшизи із Замовником, Керівником франчайзингового проекту та керівниками підрозділів. Усна лекція.
4Проведення бенчмаркінгу франшиз.Проведення аналізу та порівняння існуючих франчайзингових пропозицій на ринку (в ніші діяльності потенційного франчайзера), їх Унікальної Торгової Пропозиції, параметрів роботи і ключових функцій.Порівняльна таблиця схожих по суті бізнесу франчайзингових пропозицій від конкуруючих компаній.
5Розробка концепції франшизи.Розробка і формалізація ключових процесів, тез, які формують критерії і компетенції, що складають суть франчайзингового проекту. Розробка концепції передбачає визначення вимог до франшизи в цілому і до кожного формату зокрема (при їх наявності).Таблиця, що містить в собі стислу витримку бізнес-процесів по взаємодії між Сторонами франшизи.
6Формування внутрішніх процесів франчайзингової діяльності «ЯК ТРЕБА».Формування бізнес-процесів взаємодії внутрішніх підрозділів франчайзера і франчайзингової мережі у вигляді карти кожного процесу, що відноситься до франчайзингової діяльності. Фактично являє собою систему управління і стандартизації бізнесу і забезпечує чітку повторюваність процесів і можливість управління ними.Блок-схеми всіх бізнес-процесів взаємодії між франчайзером і франчайзі.
Формалізація документальної бази, що супроводжує бізнес-процеси і формування переліку всіх документів, необхідних для успішного функціонування франшизи і регламентуючих бізнес-процеси взаємодії у франчайзинговій мережі.Таблиця, що містить в собі повний перелік документів з коротким описом суті документа.
Опис функціоналу співробітників франчайзера в рамках забезпечення функціонування франчайзингової моделі.Таблиця, що містить в собі повний перелік функцій, що стосуються взаємодії у франчайзинговій мережі по кожній посаді..
Розробка посадової інструкції менеджера по франчайзингу.Посадова інструкція менеджера по франчайзингу.
7Розробка структури бізнес-бука.Розробка змісту бізнес-бука з урахуванням індивідуальної специфіки бізнесу Замовника, що відображає основні процеси, які повинні бути регламентовані в діяльності франчайзингового об’єкта.Документ, що містить в собі структуру наповнення бізнес-бука.
8Розробка шаблону бізнес-бука.Розробка шаблону бізнес-бука для самостійного заповнення шаблону Замовником, що містить базові процеси взаємодії франчайзі і франчайзера, а також елементи відповідальності франчайзі перед франчайзером в рамках операційної діяльності, з урахуванням індивідуальних особливостей ведення бізнесу Замовником.Уніфікований документ, що містить базові процеси взаємодії франчайзі і франчайзера.
9Розробка фінансової моделі франшизи.Містить розрахунки щодо необхідного обсягу інвестицій для франчайзі, прогнози по доходах і видатках і деталізацію показників, які є підставою для створення цих прогнозів. У фінансовій моделі традиційно розраховується точка беззбитковості і термін окупності проекту.Таблиця, що відображає фінансові аспекти діяльності франчайзингового об’єкта.
10Розробка договірної бази франчайзингової програми.Розробка пакету документів, що оформляють різні відносини між франчайзером і франчайзі. Також, при необхідності, пакет документів доповнюється договорами, що регламентують процеси закупівлі, матеріальної відповідальності, роботи з персоналом і т.д.Пакет договорів, необхідних для реалізації і обслуговування франшизи.
11Розробка брифа презентації франшизи.Консультаційна послуга складається з розробки текстової частини презентації франшизи. Розробляється індивідуально під кожного франчайзера. Документ, що містить в собі загальну структуру інформаційного наповнення презентації.
12Розробка плану просування франшизи.План просування франшизи з акцентом на ті категорії потенційних покупців франшизи, які є цільовою аудиторією саме вашої франшизи.Таблиця, що містить в собі повний перелік ефективних і перспективних каналів комунікацій для залучення франчайзі.
13Навчання управлінню франшизою.Персональний експрес-курс навчання Керівника франчайзингового проекту та керівників підрозділів, відповідальних за розвиток і супровід франчайзингової мережі, всіх етапів налаштуванню і супроводу бізнес-процесів, пов’язаних з франчайзинговою діяльністю, а також управління і контролю діяльності франчайзингової мережі.Усний персональний практикум і роз’яснення по процесам.
Базовий термін робіт експертами Franchising Full Cycle (FFC) по етапах 2-13 становить 7 місяців.
На послугу FFC «систематизація бізнес-процесів» доступна можливість отримання гранту від ЄБРР до -50%.

Компанія Franchising Full Cycle (FFC) – пройшла пре-кваліфікацію в Європейському Банку Реконструкції та Розвитку за напрямом «Стратегія».

Форма зворотного зв'язку

Наші спеціалісти з радістю допоможуть вам! Просто надайте свої дані і ми зв’яжемося з вами в найближчий час.

* обов’язкові для заповнення поля.

Потрібна допомога?

FFC пропонує міжнародні та вітчизняні франшизи різних сфер бізнесу

ЯК ПРАВИЛЬНО ВИБРАТИ ФРАНШИЗУ?

ЯК ПРАВИЛЬНО ВИБРАТИ ФРАНШИЗУ?

Отримати методичний посібник безкоштовно.